Ang pagdating ng mga mananakop na hapones

Nasukol ng mga Amerikano ang mga puwersang militar ni Heneral Homma sa Lalawigang Bulubundukin (Mountain Province), na napilitang sumuko noong mabigo ang mga ito sa tinatangka nilang pagtakas.

ang pagdating ng mga mananakop na hapones-22

Ang panahon ng pananakop ng mga Hapones ay kinakitaan ng napakaraming halimbawa ng kanilang brutalidad, kahayupan at kahayukan, dahil inihulma ng militaristang idyolohiya ng Japan ang kanilang mga sundalo (at maging ang mga naisama nilang sundalo mula sa kanilang kolonyang Korea) na maging mga mamamatay-tao at magnanakaw na walang konsiyensiya.Naglagay sila ng mga “checkpoints” sa maraming lugar bilang paraan ng puwersahang pangho-holdap ng mga pagkain at alahas o anumang mahahalagang mga bagay mula sa taumbayan.Yaong mga tututol, o kaya’y makalimot lamang na yumuko bilang pagsaludo sa sundalong Hapones, ay sinasaktan, hinuhuli at itinatapon sa mga sentro ng pagpapahirap kung saan maaari rin silang paslangin bilang katuwaan lamang ng mga Hapones.Ang labanang iyon sa Maynila ay kinakitaan ng malaganap na pangungulimbat, panghahalay at pamamaslang ng sibilyan na isinagawa ng mga puwersang Hapones.Nang matapos ang 2 linggong labanan, ang Maynila ay itinanghal bilang “Warsaw ng Silangan”, na tulad ng Warsaw sa Poland na siyang itinanghal na pinaka-nawasak na lungsod sa buong Europa.

Leave a Reply