Ang dating alpabetong filipino

Mula sa paggawa ng ABAKADA, ipinakilala na ni Lope K. Ito ay ang mga Pahilis (´), Paiwà (`), at Pakupyâ (^) na nilalagay sa ibabaw ng mga patinig.

ang dating alpabetong filipino-89ang dating alpabetong filipino-45ang dating alpabetong filipino-13ang dating alpabetong filipino-7

Ang ABAKADA o ang lumang alpabeto ng mga unang bahagi ng ika-20 siglo ay may mas kaunting katinig.napakahalaga para sa mga Filipino ang people power dahil dito naipapakita na pagkakaisa, ng mga Filipino, dito naipapakita kung gaano ipinapakita ng mga Filipino ang isang rebolusyon na walang dugong dumanak, sa halip pinagtiobay ang pananampalataya ng bawat isa.nakilalanag pilipinas sa buong mundo dahil dito.Translation: Why the original israel bible written in hiragana and katakana alphabet of the Japanese?Ang mga titik ay kumakatawan sa isang tunog na pasalita.Ito ay binubuo ng mga patínig o bokáblo at mga katínig o konsonánte.

Leave a Reply